בדיקה כלכלית ומכרז יזמים

 • בחינה כלכלית וניתוח רווחיות של הפרויקט לקראת מכרז יזמים.

 • פגישות עם נציגות הדיירים לטובת גיבוש דרישות תכנוניות וטכניות הממקסמות את התמורה לבעלי הדירות.

 • עריכת מפרט טכני מפורט למכרז יזמים.

 • ליווי מכרז יזמים והובלתו עם עורך הדין של בעלי הדירות.

 • ביצוע בדיקה כלכלית, איתנות פיננסית, ניסיון מוכח ואיכות ביצוע של פרויקטים שהסתיימו של היזמים המועמדים לבחירה.

 • בדיקת תוכניות אדריכליות והתאמתן לדרישות בעלי הדירות ולתנאי ההסכם.

 • סיוע במענה למתנגדים ובקידום החתמות.

משא ומתן עם היזם

 • ניהול מו"מ על המפרט הטכני, התמורות וההיבטים ההנדסיים בהסכם עם היזם.

 • עריכת פגישות הסבר ומענה לשאלות נציגות הדיירים ובעלי הדירות.

 • ריכוז דרישות בעלי הדירות לנושאים תכנוניים וטכניים ומו"מ עם היזם.

בקרת תכנון ורישוי

 • בדיקת התאמות התוכניות להגשה.

 • בדיקת התאמת תב"ע להיתר.

 • בדיקת התאמת היתר לתוכניות.

 • קידום אקטיבי של התהליך.

 • פתרון בעיות תכנוניות בהתאמה אישית לצרכי בעלי הדירות.

פיקוח ביצוע ובקרת איכות

 • בדיקת תוכניות עבודה ע"י צוות מומחים לפני תחילת ביצוע.

 •  אישור קבלני ביצוע ובדיקת התאמה והמלצות.

 • פיקוח מקיף במהלך כל שלבי הביצוע.

 •  נוכחות שוטפת באתר, בדגש על השלבים הקריטיים.

 • עדכונים שוטפים בזמן אמת "מהשטח" לבעלי הדירות בנושא התקדמות הבניה.

 • מעקב אחר תיקון ליקויים מול הקבלן והיזם ותיעוד מלא.

 • סיוע בפתרון בעיות אשר עולות במהלך הבניה.

 • העברת סיכומים תקופתיים קבועים לבעלי הדירות ולאנשי המקצוע.

בדק בית ומסירה

 •  עריכת דו"ח בדק בית מפורט לדירות התמורה ולשטחים הציבוריים טרם מסירה.

 • בקרת תיקון ליקויים שעלו בדו"ח.

 • ליווי תהליך האכלוס ומסירת הדירות לבעלי הדירות.

שנת הבדק ותיקונים

 • ליווי בעלי הדירות לאורך כל תקופת הבדק.

 • הכנת דו"ח בסיום שנת הבדק.

 • ליווי בעלי הדירות עד לתיקון מלא וכולל.

 •  ליווי בבתי משפט בעת הצורך.

בדיקה כלכלית ומכרז יזמים

 • בחינה כלכלית וניתוח רווחיות של הפרויקט לקראת מכרז יזמים.

 • פגישות עם נציגות הדיירים לטובת גיבוש דרישות תכנוניות וטכניות הממקסמות את התמורה לבעלי הדירות.

 • עריכת מפרט טכני מפורט למכרז יזמים.

 • ליווי מכרז יזמים והובלתו עם עורך הדין של בעלי הדירות.

 • ביצוע בדיקה כלכלית, איתנות פיננסית, ניסיון מוכח ואיכות ביצוע של פרויקטים שהסתיימו של היזמים המועמדים לבחירה.

 • בדיקת תוכניות אדריכליות והתאמתן לדרישות בעלי הדירות ולתנאי ההסכם.

 • סיוע במענה למתנגדים ובקידום החתמות.

משא ומתן עם היזם

 • ניהול מו"מ על המפרט הטכני, התמורות וההיבטים ההנדסיים בהסכם עם היזם.

 • עריכת פגישות הסבר ומענה לשאלות נציגות הדיירים ובעלי הדירות.

 • ריכוז דרישות בעלי הדירות לנושאים תכנוניים וטכניים ומו"מ עם היזם.

בקרת תכנון ורישוי

 • בדיקת התאמות התוכניות להגשה.

 • בדיקת התאמת תב"ע להיתר.

 • בדיקת התאמת היתר לתוכניות.

 • קידום אקטיבי של התהליך.

 • פתרון בעיות תכנוניות בהתאמה אישית לצרכי בעלי הדירות.

פיקוח ביצוע ובקרת איכות

 • בדיקת תוכניות עבודה ע"י צוות מומחים לפני תחילת ביצוע.

 •  אישור קבלני ביצוע ובדיקת התאמה והמלצות.

 • פיקוח מקיף במהלך כל שלבי הביצוע.

 •  נוכחות שוטפת באתר, בדגש על השלבים הקריטיים.

 • עדכונים שוטפים בזמן אמת "מהשטח" לבעלי הדירות בנושא התקדמות הבניה.

 • מעקב אחר תיקון ליקויים מול הקבלן והיזם ותיעוד מלא.

 • סיוע בפתרון בעיות אשר עולות במהלך הבניה.

 • העברת סיכומים תקופתיים קבועים לבעלי הדירות ולאנשי המקצוע.

בדק בית ומסירה

 •  עריכת דו"ח בדק בית מפורט לדירות התמורה ולשטחים הציבוריים טרם מסירה.

 • בקרת תיקון ליקויים שעלו בדו"ח.

 • ליווי תהליך האכלוס ומסירת הדירות לבעלי הדירות.

שנת הבדק ותיקונים

 • ליווי בעלי הדירות לאורך כל תקופת הבדק.

 • הכנת דו"ח בסיום שנת הבדק.

 • ליווי בעלי הדירות עד לתיקון מלא וכולל.

 •  ליווי בבתי משפט בעת הצורך.